Tuesday, 1 March 2011

Biodata Diri

  • Nama: Muhammad Nabil bin Jamil
  • No. Matrik: A 130944
  • Program: Komunikasi & Pengurusan Maklumat
  • Tahun Pengajian: Dua (2)
  • Semester: Dua (2)
  • Sesi: 2010/2011
  • Subjek: Teknologi & Inovasi Dalam Pendidikan - GGGE 2123
  • Tutorial: Mejar Jasmy bin Abd Rahman
  • Hari & Masa: Selasa, 8 - 10 malam
  • Tempat: Makmal 3, Fakulti Pendidikan, UKM Bangi.

No comments:

Post a Comment